1.Sınıf

 

  EĞİTİM - ÖĞRETİM

 

•Silgisiz Okul: Birinci sınıflarımızda silgisiz eğitim yapıyoruz. Öğrencimizin emeğine değer veriyor, yazdığını silmiyor ve silmesini istemiyoruz. Silmek yerine üzerini çiziyor, doğrusunu yapması için, öğrencimizi teşvik ediyoruz. Okuma yazma öğretimi sürecinde silgi kullanımını kaldırarak öğrencilerin kişisel gelişimlerinin aşamalarını gözlemlemekte ve öz güven duygularını kazanmalarını sağlamaktayız.

•Ödevsiz Okul: Öğrencilerimiz tüm etkinliklerini okulda  tamamlıyor. Evde yapması için ödev vermiyoruz. Öğrencimizin evde ailesi ile zaman geçirmesini,  okula severek ve isteyerek gelmesini istiyoruz. Evde ailesi ile nitelikli zaman geçiren çocuk, okulda daha başarılı ve  gayretli olacaktır.

•Sınavsız Okul: İlkokula yeni gelmiş bir öğrencimizi sınavlara maruz bırakmayı doğru bulmuyoruz. Öğrencilerimizin daha özgün olmasını istiyoruz. İlk üç sınıfta sınav yapmıyor, öğrencilerimizde sınav korkusu, not kaygısı oluşmasını istemiyoruz. Bunun yerine süreç değerlendirmeleri yapıyor, gelişim raporları ile öğrenci ve velilerimize destek oluyoruz.

 

OKUL İÇİ ETKİNLİKLERİMİZ

 

•Öğrencilerimizin kendilerini ifade edebileceği etkinlikler düzenliyoruz.

•Özgüven gelişimine katkıda bulunacak, öğrencilerimizi motive edecek etkinlikler ile eğitimi daha eğlenceli hale getiriyoruz.

•Etkinliklerimizde bireysel farklılıkları çok önemsiyor, her öğrencimizin kendini ifade edebileceği ortamlar oluşturuyoruz.

•Derslerimizi farklı etkinlikler ile zenginleştirip, öğrenmeyi kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz.

 

GEZİLERİMİZ

•Eğitici gezilerimiz ile öğrencilerimize zenginleştirilmiş bir öğrenme yaşantısı sunuyoruz.

•Eğitimi dört duvar arasından çıkarıyor, gezi ve etkinlikler ile  sosyal öğrenme ortamları oluşturarak öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.

Okul içi etkinlikler

 • Yerli Malı Kermesi
 • Dile Gelen Meyveler
 • Mırmır Sokak
 • Çiçeğime Kitap Okuyorum
 • Yürüyen Levhalar
 • Okuma Bayramı     
 • Yazar Söyleşisi

Gezilerimiz

 • Ekmek Fabrikası
 • Oyuncak Atölyesi
 • Kariyer Gezisi

BEDEN EĞİTİMİ

Beden Eğitimi derslerinde; özgüven, karar verebilme, liderlik becerileri gelişimini destekleme öncelikli hedefimizdir.
Kemik-kas yapılarını güçlendirme, bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilmelerini sağlama, takım ve bireysel olarak çalışmayı öğretme dersimiz için esastır. Farkındalıkları ortaya çıkarma, hareket kabiliyetini arttırma, problem çözme becerisini geliştirme ve alternatifleri değerlendirme, dikkat-konsantrasyon sürelerini uzatma, çabuk düşünebilme, strateji geliştirmelerini sağlama konularında öğrencilerimizin gelişimlerini desteklemekteyiz.

Öğrenciler Beden Eğitimi derslerinde ve teneffüslerde

 • Paten,
 • Bisiklet,
 • Geleneksel Çocuk Oyunlarını (seksek, mendil kapmaca, köşe kapmaca),
 • Takım sporları (Basketbol, Futbol, Voleybol)
 • Tenis,
 • Masa Tenisi, Badminton, Frisbee,
 • Cross-Action (Cross-Fit),
 • Jimnastik,
 • Eğitsel Oyunlar,
 • Möllky,
 • Dart,
 • Modern Dans ve Yöresel Danslar,
 • Sınıflar arası turnuva,
 • Okul Takımları,
 • Antropometrik Ölçüm,
 • Yetenek seçimi,
 • Sportif Beceri Koordinasyon Merkezi,
 • Doğa Yürüyüşü,
 • Mini Golf,
 • Binicilik.

MÜZİK

Müzik derslerimizde öğrencilerimizin; müziğe karşı ilgi ve üretkenliklerini ortaya çıkarmalarını sağlamalarını, kültürümüze ait olan müzikleri dinleme ve söylemelerini, ritim, işitme, temel müzik simgelerini öğrenmelerini, dünya müziklerini bilen ve dinleyen, sanata ve sanatçıya değer veren bireyler olmalarını hedeflemekteyiz. Derslerimizi müzik atölyemizde piyano eşliğinde işlemekteyiz. Öğrencilerimiz ile sene içerisinde karaoke, cup song, koro çalışmaları yapmakta, bu çalışmalarımızı belirli gün ve haftalarda sergilemekteyiz.

GÖRSEL SANATLAR


Görsel Sanatlar eğitimi öğrencilerimizin duyarlılıklarını artırmada, sanatı görsel bir iletişim aracı olarak kullanmada ve estetik bir vizyon oluşturmada öğrencilerimize katkı sağlar.  Okulumuzda oluşturulan atölyelerde plastik sanatların farklı branşlarına yer veriyor bir taraftan dingin bireyler yetiştirirken diğer taraftan zihinsel süreçlere en uygun zemini oluşturmaya çalışıyoruz.

SATRANÇ DERSİ

Okulumuzda 1. Sınıftan başlayarak 4. Sınıfa kadar haftada 1 ders saati SATRANÇ dersi yapılmaktadır. Ayrıca okul çapında yetenekli öğrencilerimizden oluşan “OKUL SATRANÇ TAKIMI” bulunmaktadır. Bu öğrencilerimiz Satranç Kulübünde çalışmalar yaparak çeşitli turnuvalara katılırlar.

ADAB-I MUAŞERET DERSLERİ


 Erdem Kolejinde  her sınıf seviyesine uygun olarak Adab-ı Muaşeret dersleri veriyor; görgülü, saygılı ve dünya vatandaşı bireyler yetiştiriyoruz.
Amacımız, millî ve evrensel görgü kurallarını harmanlayarak bunu kendi hayatına yansıtabilen bireyler yetiştirmektir. Alanında uzman eğitmenlerimiz farklı tekniklerle (eğitici drama, dans, yazı, resim çalışmaları vb.) öğrencilerimizde yaşam boyu erdemli davranışlar oluşturuyor.

 

TAÇ(TAM ÖĞRENME ÇALIŞMALARI) MODÜLÜ


Her öğrenciyi özel olarak takip ediyor, konu merkezli tam öğrenme uygulamamız ile konu tarama testlerinde öğrenme düzeyi %70’in altında kalan her öğrencimize birebir destek programıyla tam öğrenme sağlıyoruz.

 

EV ÖDEVSİZ OKUL – ÖDEV SAATİ


Eğitim sisteminde giderek büyüyen sorunlardan biri de veli-öğrenci-öğretmen ilişkisini zayıflatan geleneksel ödevlerdir. Okulumuzda, öğrenci ve velinin ödev yükünü azaltmak amacıyla, ödevsiz okul konsepti uygulanmaktadır. Hafta içi belirlenen saatlerde ödevler, öğretmenlerinin desteğiyle okulumuzda yapılmaktadır. Bu sayede veli-öğrenci-öğretmen bağları kuvvetlenmekte, öğrencilerimizin bireysel ve sosyal gelişimlerine ayıracakları zamanı artırmak mümkün hale gelmektedir. 

 

DEĞERLER EĞİTİMİ DERSLERİ


Erdem Koleji olarak, temel insanî değerleri benimsemiş; kalbe, zekâya ve iradeye hitap etmeyi bilen, iyiliği karakterinin parçası haline getiren, hem modern dünyaya yön verebilen hem de kendi kültürel değerlerini koruyarak toplumsal çözülmeye maruz kalmayan bireyler yetiştiriyoruz.
Eğitimin en önemli parçası olan “Değer bilinci” kurumumuzda sadece okul içerisinde kalmayıp, günlük yaşama da dâhil edilmektedir.

 

YABANCI DİL

        Erdem Koleji Yabancı Diller Bölümü olarak ulusal birikimimizin yanında, gelişen uluslararası değerlerle donatılmış, geleceğin ihtiyaçlarını ön görüp, bunlara cevap verebilecek bir vizyonla hazırladığımız eğitim yöntemlerimizle, çocuklarımızın dünya insanı olabileceği bir eğitim modeli sunuyoruz. İşte eğitim kurumumuzun genel amacı, dünyada ve ülkemizdeki hızlı değişimin ihtiyaç duyduğu bilgi ve yeteneği kazanmış bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak ve öğrencilerimizin en az iki yabancı dili öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır.

Okulumuzda İngilizce dersleri, dünyaca ünlü yayınevlerinden seçilen kitapların desteğiyle Türk ve yabancı öğretmenlerle main course ve skills dersleri şeklinde ayrılarak, kelime oyunları, şarkılar, tekerlemeler, sunum yapma, grup çalışmaları, dinleme ve drama etkinlikleri gibi doğal ve dolaylı yöntemlerle öğretilmekte olup, bunları gerçekleştirirken de dünya çapında en çok uygulanan “Communicative Approach” dediğimiz iletişimsel metot, derslerimizde aktif olarak uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz yabancı dil adına öğrendiklerini, koridorlarda bulunan “English Corner” panolarında hazırladıkları çeşitli projelerle sergilemektedirler.

     Öğrencilerimizin farklı bakış açıları kazanıp kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla İspanyolca anasınıfından itibaren öğretilmektedir. Dersler, öğrencilerin aktif bir şekilde katılacağı etkinlikler, oyunlar, şarkılar eşliğinde işlenmektedir.

 

FARKLILIKLARIMIZ

•Biz paydaşımızı; önce insan, sonra çocuk sonra öğrenci olarak görüyoruz.

•Karnenin sol tarafı kadar, sağ tarafını da önemsiyoruz.

•Sadece akademik başarıya odaklanmıyor, öğrencimizi her anlamda geliştirmek istiyoruz.

•Adab-ı Muaşaret derslerimiz ile yaşam becerilerine ve karakter gelişimine katkıda bulunuyoruz.

•Sağlıklı ve doğal bir eğitim ortamı sunuyoruz.

•Okuma saati : Güne okuyarak başlıyor, bunu alışkanlık haline getirmek istiyoruz.

•Bant tiyatroları : Dinleme becerilerimizi geliştirmek için bir fırsat olarak görüyoruz.

•Yazarlık dersi

•Öğretmenlerimizin özgün çalışmalarıyla oluşturulan yazarlık dersinde hedefimiz kendi masalını yazan erdemli nesiller yetiştirmektir. Yazarlık dersinde öğrencilerin imgelem düşünme gücünü arttırtmak planlanmaktadır.

 

SINIFLARIMIZ

 

•Sınıflarımız 20 kişilik olup, en son teknolojik araçlar ile donatılmıştır.

•Her sınıfımızı kendi içinde büyük bir aile olarak görüyor ve bütüncül yaklaşıyoruz.

 

AKIL VE ZEKA OYUNLARI

Akıl ve zeka oyunları dersimizde anasınıfı dahil olmak üzere ilkokul öğrencilerimiz ile akıl oyunları, işlem temelli oyunlar, strateji oyunları, karma zeka oyunları, sözcük-mantık oyunları ve mekanik oyunlar oynayarak çocuklarımızın odaklanma ve dikkat becerileri artırıyor, zihinsel ve bilişsel gelişimilerini destekliyoruz. Bu oyunlarla çocuklarımıza çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırıyoruz. 

 

VELİ GÖRÜŞME SAATLERİMİZ

•Velilerimiz ile kaliteli görüşmeler yapmayı önemsiyoruz.

•Okulumuzda veli öğretmen iş birliği esas alınmaktadır. Bu bağlamda randevulu görüşme saatleri uygulanarak öğrenci gelişimlerini değerlendirmekteyiz.

KULÜP DERSLERİMİZ

Akıl ve Zeka Oyunları

Akıl ve zeka oyunları dersimizde ortaokul öğrencilerimiz ile işlem temelli ve mekanik oyunlar, strateji oyunları, karma zeka oyunları, sözcük-mantık oyunları ve akıl oyunları  oynayarak çocuklarımızın zihin gücünü; algılama, bellek, düşünce, akıl yürütme, öğrenme gibi becerilerini geliştiriyoruz. Bu oyunlarla öğrencilerimiz mantık yürütüyor, sosyal gelişimlerini sağlıyor, öngörme ve tasarlama yeteneklerini geliştiriyor ve ezberci zihniyetten uzaklaşarak stratejik düşünme becerilerini geliştiriyorlar.

 

Beden Eğitimi Kulüp Çalışmaları

 • Basketbol (Kız-Erkek )
 • Jimnastik
 • Tenis
 • Futbol (Kız-Erkek)
 • Voleybol
 • Geleneksel çocuk oyunları
 • Satranç
 • Yüzme
 • Masa Tenisi

 

İngilizce Drama Kulübü

 

Okulumuzda İngilizcenin daha verimli bir şekilde öğrenilmesini pekiştirmek, sevilmesini sağlamak ve öğrencilerin dil becerilerini gelistirerek anlama kapasitelerini arttırmak amacıyla açtığımız İngilizce Drama Kulübünde İngilizce drama çalışmaları, İngilizce dublaj ve İngilizce altyazılı film aktiviteleri ve çeşitli oyunlar eşliğinde dil öğrenmeyi zevkli hale getiriyoruz.

 

Müzik Kulübü

Kulüp çalışmaları haftada 2 ders saati olarak müzik sınıfımızda yapılmaktadır. Öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçmiş oldukları enstrümanları ile çalışmalarını yapmaktadır. Öğretmenimiz kulüp saati boyunca tüm öğrencilerimiz ile bireysel olarak ilgilenebilmektedir.  Öğrencilerimizin tercih edebileceği müzik kulübü branşlarımız  şunlardır:

 • Piyano
 • Keman
 • Gitar
 • Bağlama
 • Ney
 • Ritim

Yaşam Becerileri Kulübü

Öğrencilerin el emeği göz nuru üretimde bulunduğu hobi ve faaliyetleri kapsayan bir kulüptür. Bu kulüpte yapılan bazı el sanatları yüzyıllardan beri geçerli olan geleneklere dayanmaktadır. Bunların birkaç tanesi Kanaviçe, sepet örgüleri, alçı, keçe, şişe, ponpon, jüt ip çalışmalarıdır. Amacımız; eğlenerek hem el becerilerimizi geliştirmek hem de geleneklerimizi devam ettirmektir.