3.Sınıf

EĞİTİM - ÖĞRETİM

Bizler eğitim – öğretimin her seviyesinde öğrencilerimizin gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak çalışmalar ve değerlendirmeler yapıyoruz. 3.sınıf düzeyi çocukları coşkulu, dışa dönük ve akademik gelişimine önem verir. Aynı zamanda bağımsız olma isteği fazladır. Kendi hedefleri ile ilgili ileriye dönük planlar yapar. Biz kurum olarak öğrencilerimize bu hedef planlamalarını yapmada sınıf öğretmenimizin profesyonel değerlendirmesi ile doğru bir perspektif kazandırmaya çalışıyoruz. Türkçe, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, Matematik derslerinde kendi fikirlerini, sorun çözümlerini gösterebilecekleri grup çalışmaları ve bireysel çalışmalar ile aktif öğrenme sağlamaktayız.

Ortaokula hazırlık ve Tam öğrenme: Öğrencilerimizin akademik performanslarını en üst seviyeye ulaştırmak amacıyla ders kitapları ile birlikte yardımcı kaynaklardan bol soru çözümleri yapılmaktadır. Derslerde yapılan soru çözümleri sonrasında sınıf öğretmeni tarafından her öğrenci için belirlenen çizelgeye göre konu eksiklikleri belirlenip öğrenci ile Tam Öğrenme yapılır. Bununla birlikte Tam Öğrenme yalnızca eksiklikleri olan öğrenciye değil, konularda hızlı ilerleyen  öğrencilerimizle de daha sağlam ilerlemek adına Tam Öğrenmeyi uyguluyoruz.

 

OKUL İÇİ ETKİNLİKLERİMİZ

•Öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilecekleri etkinliklerle eğitimi daha kalıcı hale getiriyoruz.

•Öğrencilerimizin ev ve okul ayırımı yapmadan evde de yaptığı etkinlikleri okulda da yapmalarını sağlıyoruz.

•En önemlisi eğitimi dersin dışındaki etkinliklerle birleştirerek öğrenilen bilgilerin uygulanma alanı oluşturuyoruz.

 

GEZİLERİMİZ

Okulumuzda geziler, hedeflenen öğrenme amaçlarının karşılanabilmesi için önceden bir plan dahilinde, öğrenilen bilgilerin gerçek hayatta kullanılmasına, incelenmesine ve uygulanmasına olanak sağlayarak tek bir alan değil tüm alanlarla ilişki kurulacak şekilde düzenlenir.

 

Okul içi etkinlikler

 • Tiyatro etkinliği
 • Yazar Söyleşisi
 • Kitap standı
 • Bilgi yarışması

Gezilerimiz

 • Ekmek Fabrikası
 • Jurasikland
 • Kidzanya
 • Su ürünleri müzesi

BEDEN EĞİTİMİ

Beden Eğitimi derslerinde; özgüven, karar verebilme, liderlik becerileri gelişimini destekleme öncelikli hedefimizdir.
Kemik-kas yapılarını güçlendirme, bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilmelerini sağlama, takım ve bireysel olarak çalışmayı öğretme dersimiz için esastır. Farkındalıkları ortaya çıkarma, hareket kabiliyetini arttırma, problem çözme becerisini geliştirme ve alternatifleri değerlendirme, dikkat-konsantrasyon sürelerini uzatma, çabuk düşünebilme, strateji geliştirmelerini sağlama konularında öğrencilerimizin gelişimlerini desteklemekteyiz.

Öğrenciler Beden Eğitimi derslerinde ve teneffüslerde

 • Paten,
 • Bisiklet,
 • Geleneksel Çocuk Oyunlarını (seksek, mendil kapmaca, köşe kapmaca),
 • Takım sporları (Basketbol, Futbol, Voleybol)
 • Tenis,
 • Masa Tenisi, Badminton, Frisbee,
 • Cross-Action (Cross-Fit),
 • Jimnastik,
 • Eğitsel Oyunlar,
 • Möllky,
 • Dart,
 • Modern Dans ve Yöresel Danslar,
 • Sınıflar arası turnuva,
 • Okul Takımları,
 • Antropometrik Ölçüm,
 • Yetenek seçimi,
 • Sportif Beceri Koordinasyon Merkezi,
 • Doğa Yürüyüşü,
 • Mini Golf,
 • Binicilik.

MÜZİK

Müzik derslerimizde öğrencilerimizin; müziğe karşı ilgi ve üretkenliklerini ortaya çıkarmalarını sağlamalarını, kültürümüze ait olan müzikleri dinleme ve söylemelerini, ritim, işitme, temel müzik simgelerini öğrenmelerini, dünya müziklerini bilen ve dinleyen, sanata ve sanatçıya değer veren bireyler olmalarını hedeflemekteyiz. Derslerimizi müzik atölyemizde piyano eşliğinde işlemekteyiz. Öğrencilerimiz ile sene içerisinde karaoke, cup song, koro çalışmaları yapmakta, bu çalışmalarımızı belirli gün ve haftalarda sergilemekteyiz.

GÖRSEL SANATLAR


Görsel Sanatlar eğitimi öğrencilerimizin duyarlılıklarını artırmada, sanatı görsel bir iletişim aracı olarak kullanmada ve estetik bir vizyon oluşturmada öğrencilerimize katkı sağlar.  Okulumuzda oluşturulan atölyelerde plastik sanatların farklı branşlarına yer veriyor bir taraftan dingin bireyler yetiştirirken diğer taraftan zihinsel süreçlere en uygun zemini oluşturmaya çalışıyoruz.

 

SATRANÇ DERSİ

Okulumuzda 1. Sınıftan başlayarak 4. Sınıfa kadar haftada 1 ders saati SATRANÇ dersi yapılmaktadır. Ayrıca okul çapında yetenekli öğrencilerimizden oluşan “OKUL SATRANÇ TAKIMI” bulunmaktadır. Bu öğrencilerimiz Satranç Kulübünde çalışmalar yaparak çeşitli turnuvalara katılırlar.

 

ADAB-I MUAŞERET DERSLERİ


 Erdem Kolejinde  her sınıf seviyesine uygun olarak Adab-ı Muaşeret dersleri veriyor; görgülü, saygılı ve dünya vatandaşı bireyler yetiştiriyoruz.
Amacımız, millî ve evrensel görgü kurallarını harmanlayarak bunu kendi hayatına yansıtabilen bireyler yetiştirmektir. Alanında uzman eğitmenlerimiz farklı tekniklerle (eğitici drama, dans, yazı, resim çalışmaları vb.) öğrencilerimizde yaşam boyu erdemli davranışlar oluşturuyor.

 

TAÇ(TAM ÖĞRENME ÇALIŞMALARI) MODÜLÜ


Her öğrenciyi özel olarak takip ediyor, konu merkezli tam öğrenme uygulamamız ile konu tarama testlerinde öğrenme düzeyi %70’in altında kalan her öğrencimize birebir destek programıyla tam öğrenme sağlıyoruz.

 

EV ÖDEVSİZ OKUL – ÖDEV SAATİ


Eğitim sisteminde giderek büyüyen sorunlardan biri de veli-öğrenci-öğretmen ilişkisini zayıflatan geleneksel ödevlerdir. Okulumuzda, öğrenci ve velinin ödev yükünü azaltmak amacıyla, ödevsiz okul konsepti uygulanmaktadır. Hafta içi belirlenen saatlerde ödevler, öğretmenlerinin desteğiyle okulumuzda yapılmaktadır. Bu sayede veli-öğrenci-öğretmen bağları kuvvetlenmekte, öğrencilerimizin bireysel ve sosyal gelişimlerine ayıracakları zamanı artırmak mümkün hale gelmektedir. 

 

DEĞERLER EĞİTİMİ DERSLERİ


Erdem Koleji olarak, temel insanî değerleri benimsemiş; kalbe, zekâya ve iradeye hitap etmeyi bilen, iyiliği karakterinin parçası haline getiren, hem modern dünyaya yön verebilen hem de kendi kültürel değerlerini koruyarak toplumsal çözülmeye maruz kalmayan bireyler yetiştiriyoruz.
Eğitimin en önemli parçası olan “Değer bilinci” kurumumuzda sadece okul içerisinde kalmayıp, günlük yaşama da dâhil edilmektedir.

YABANCI DİL

Erdem Koleji Yabancı Diller Bölümü olarak ulusal birikimimizin yanında, gelişen uluslararası değerlerle donatılmış, geleceğin ihtiyaçlarını ön görüp, bunlara cevap verebilecek bir vizyonla hazırladığımız eğitim yöntemlerimizle, çocuklarımızın dünya insanı olabileceği bir eğitim modeli sunuyoruz. İşte eğitim kurumumuzun genel amacı, dünyada ve ülkemizdeki hızlı değişimin ihtiyaç duyduğu bilgi ve yeteneği kazanmış bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak ve öğrencilerimizin en az iki yabancı dili öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır.

Okulumuzda İngilizce dersleri, dünyaca ünlü yayınevlerinden seçilen kitapların desteğiyle Türk ve yabancı öğretmenlerle main course ve skills dersleri şeklinde ayrılarak, kelime oyunları, şarkılar, tekerlemeler, sunum yapma, hikaye anlatım çalışmaları, grup çalışmaları, dinleme ve drama etkinlikleri gibi doğal ve dolaylı yöntemlerle öğretilmekte olup, bunları gerçekleştirirken de dünya çapında en çok uygulanan “Communicative Approach” dediğimiz iletişimsel metot, derslerimizde aktif olarak uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz yabancı dil adına öğrendiklerini, koridorlarda bulunan “English Corner” panolarında hazırladıkları çeşitli projelerle sergilemektedirler.

Ayrıca öğrencilerimizin İngilizce seviyelerini uluslararası alanda belgelemek ve onlara sınav tecrübesi kazandırmak amacıyla, İngiltere'de bulunan Cambridge Üniversitesi'ne bağlı, dil testleri konusunda uzman Cambridge English tarafından hazırlanan Cambridge Young Learners English Tests (Starters – Movers - Flyers) sınavlarına yönelik düzenli çalışmalar yürütülmektedir.
 

Öğrencilerimizin farklı bakış açıları kazanıp kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla İspanyolca anasınıfından itibaren öğretilmektedir. Dersler, öğrencilerin aktif bir şekilde katılacağı etkinlikler, oyunlar, şarkılar eşliğinde işlenmektedir.

 

FARKLILIKLARIMIZ

Sadece akademik başarıya odaklanmıyoruz bundan dolayı;

•Ödevsiz Okul: Öğrencilerimiz tüm etkinliklerini okulda  tamamlıyor. Evde yapması için ödev vermiyoruz. Öğrencimizin evde ailesi ile zaman geçirmesini,  okula severek ve isteyerek gelmesini istiyoruz. Evde ailesi ile nitelikli zaman geçiren çocuk, okulda daha başarılı ve  gayretli olacaktır.

•Sınavsız Okul: İlkokula yeni gelmiş bir öğrencimizi sınavlara maruz bırakmayı doğru bulmuyoruz. Öğrencilerimizin daha özgün olmasını istiyoruz. İlk üç sınıfta sınav yapmıyor, öğrencilerimizde sınav korkusu, not kaygısı oluşmasını istemiyoruz. Bunun yerine süreç değerlendirmeleri yapıyor, gelişim raporları ile öğrenci ve velilerimize destek oluyoruz.

•Adab-ı Muaşaret derslerimiz ile yaşam becerilerine ve karakter gelişimine katkıda bulunuyoruz.•Okuma saati : Güne okuyarak başlıyor, bunu alışkanlık haline getirmek istiyoruz.

•Bant tiyatroları : Dinleme becerilerimizi geliştirmek için bir fırsat olarak görüyoruz.

 

SINIFLARIMIZ

HAYAT BİLGİSİ

Okulumuzda, temalardaki kavramların derslerde doğrudan doğruya tanımını yapmak yerine, kavramla ilgili kazanımlara ait öğrenme-öğretme etkinlikleri sırasında ve sonrasında öğrenciler tarafından bulunması sağlanır.

- Mutlu öğretme ve öğrenme ortamı için öğrencilerin kendilerini rahat hissetmeleri sağlanır.
- Öğrencilerin çalışması ve birbirleriyle olumlu etkileşimleri için çeşitli yollar aranır.
- Anlaşmazlıkları gidermek ve öğrencileri ödüllendirmek için uygun stratejiler kullanılır.
- Öğrencilerin sınıf tartışmalarına katılmalarına fırsat tanınır.
- Kendine güveni ve saygıyı artıran örnekler üzerinde çalışılır.
- Öğrencilere günün veya haftanın amaçlarını oluşturma fırsatı tanınır.
- Etkinliklerden sonra öğrencilerin öğrendiklerini yapılandırmalarını ve kavramlara ulaşmalarını sağlayacak sessiz bir süre sağlanır.
- Sınırlı zaman çok planlı bir biçimde harcanır.

 

MATEMATİK

Okulumuzda Matematik dersi ile öğrencilerimiz,

- Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek, bunlar arasında ilişkiler kurar, bu kavram ve sistemleri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanır.
- Matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanır.
- Mantıksal tüme varım ve tümden gelimle ilgili çıkarımlar yapar.
- Matematiksel problemleri çözme süreci içinde kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade eder.
- Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanır.
- Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanır.
- Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanır.
- Model kurabilecek, modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle ilişkilendirir.
- Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirir, öz güven duyar  

- Matematiğin gücünü ve ilişkiler ağı içeren yapısını takdir edebilecek.
- Entelektüel merakı ilerletir ve geliştirir.
-.Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirir.
- Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirir.
- Matematik ve sanat ilişkisini kurar, estetik duygularını geliştirir.

 

TÜRKÇE

Okulumuzda öğrencilerimiz ;
- Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve sunu yapma,
- Düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz, sentez yapma ve değerlendirme,
- Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihninde yapılandırma,
- İletişim kurma, arkadaşlarıyla iş birliği yapma, tartışma, sorun çözme, ortak karar verme ve girişimcilik,gibi becerileri geliştirir.

 

FEN BİLİMLERİ

Okulumuzda Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında yer alan “Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre” öğrenme alanı  olarak,

-  Bilim ve teknoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik bilimsel ve ahlaki muhakeme becerilerini geliştirir, (heyete bırakılıyor)
-  Bilimin ne olduğunu, bilimsel bilginin nasıl ve ne amaçla oluşturulduğunu, bilginin geçtiği süreçleri, bilginin zamanla değişebileceğini ve bilginin yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığını,
-  Bilim ve teknolojinin karşılıklı etkileşimini ve birbirlerine olan katkısını,
-  Bilimsel bilginin toplumsal gelişime ve toplumsal sorunların çözümüne katkısını,
-  Doğal kaynakların tasarruflu kullanılarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak tanınması, tasarruflu kullanımın bireysel, toplumsal ve ekonomik faydalarına ilişkin bilinç geliştirir,
-  Fen bilimleri alanındaki mesleklerin farkına varır ve bu mesleklerin bilimsel bilginin gelişimine yaptığı katkıya ilişkin bilinç geliştirir. 

 

BESLENME

Okulumuzda diyetisyenler kontrolünde hazırlanan, anasınıfından başlayarak 5. Sınıfa kadar kahvaltı verilir. Öğle yemekleri ise yine diyetisyenler tarafında hazırlanan yemek listesine göre öğrencilerimize sunulur.

 

AKIL VE ZEKA OYUNLARI

Akıl ve zeka oyunları dersimizde anasınıfı dahil olmak üzere ilkokul öğrencilerimiz ile akıl oyunları, işlem temelli oyunlar, strateji oyunları, karma zeka oyunları, sözcük-mantık oyunları ve mekanik oyunlar oynayarak çocuklarımızın odaklanma ve dikkat becerileri artırıyor, zihinsel ve bilişsel gelişimilerini destekliyoruz. Bu oyunlarla çocuklarımıza çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırıyoruz. 

VELİ GÖRÜŞME SAATLERİMİZ

Veli iletişimi, eğitim- öğretim faaliyetinin en önemli öğelerinden biridir. Bu düşünceyle, daha sağlıklı ve verimli iletişim için;

Randevulu görüşme saatleri uygulanarak öğrenci gelişimlerini değerlendirmekteyiz.

KULÜP DERSLERİMİZ

Akıl ve Zeka Oyunları

Akıl ve zeka oyunları dersimizde ortaokul öğrencilerimiz ile işlem temelli ve mekanik oyunlar, strateji oyunları, karma zeka oyunları, sözcük-mantık oyunları ve akıl oyunları  oynayarak çocuklarımızın zihin gücünü; algılama, bellek, düşünce, akıl yürütme, öğrenme gibi becerilerini geliştiriyoruz. Bu oyunlarla öğrencilerimiz mantık yürütüyor, sosyal gelişimlerini sağlıyor, öngörme ve tasarlama yeteneklerini geliştiriyor ve ezberci zihniyetten uzaklaşarak stratejik düşünme becerilerini geliştiriyorlar.

 

Beden Eğitimi Kulüp Çalışmaları

 • Basketbol (Kız-Erkek )
 • Jimnastik
 • Tenis
 • Futbol (Kız-Erkek)
 • Voleybol
 • Geleneksel çocuk oyunları
 • Satranç
 • Yüzme
 • Masa Tenisi

 

İngilizce Drama Kulübü

 

Okulumuzda İngilizcenin daha verimli bir şekilde öğrenilmesini pekiştirmek, sevilmesini sağlamak ve öğrencilerin dil becerilerini gelistirerek anlama kapasitelerini arttırmak amacıyla açtığımız İngilizce Drama Kulübünde İngilizce drama çalışmaları, İngilizce dublaj ve İngilizce altyazılı film aktiviteleri ve çeşitli oyunlar eşliğinde dil öğrenmeyi zevkli hale getiriyoruz.

 

Müzik Kulübü

Kulüp çalışmaları haftada 2 ders saati olarak müzik sınıfımızda yapılmaktadır. Öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçmiş oldukları enstrümanları ile çalışmalarını yapmaktadır. Öğretmenimiz kulüp saati boyunca tüm öğrencilerimiz ile bireysel olarak ilgilenebilmektedir.  Öğrencilerimizin tercih edebileceği müzik kulübü branşlarımız  şunlardır:

 • Piyano
 • Keman
 • Gitar
 • Bağlama
 • Ney
 • Ritim

Yaşam Becerileri Kulübü

Öğrencilerin el emeği göz nuru üretimde bulunduğu hobi ve faaliyetleri kapsayan bir kulüptür. Bu kulüpte yapılan bazı el sanatları yüzyıllardan beri geçerli olan geleneklere dayanmaktadır. Bunların birkaç tanesi Kanaviçe, sepet örgüleri, alçı, keçe, şişe, ponpon, jüt ip çalışmalarıdır. Amacımız; eğlenerek hem el becerilerimizi geliştirmek hem de geleneklerimizi devam ettirmektir.