4.Sınıf

EĞİTİM - ÖĞRETİM

Dördüncü sınıflarımızda, eğitim ve öğretim Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatlarına göre yapılmakta olup, müfredatın yanı sıra zümre kararıyla belirlenen kaynak kitap ve interaktif eğitim sisteminden de planlı biçimde yararlanılmaktadır.

Ödevsiz Okul: Öğrencimizin evde ailesi ile daha çok zaman geçirmesini, okula severek ve isteyerek gelmesini amaçlanmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimizin tüm etkinliklerini mümkün olduğu kadar okulda  yaptırmaya çalışılmaktadır. Ancak eksik kalan etkinlikleri evde tamamlamaları istenmektedir.

Sınav Durumu: Sınav tarihleri iki hafta önceden bildirilir. Her dönem Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Din Kültürü Ahlak Bilgisi derslerinden üç yazılı, İnsan Hakları ve Trafik derslerinden ise iki yazılı sınav yapılır. Sınav kağıtları okunduktan sonra öğrencilere dağıtılarak inceletilir. Yapılan hatalar üzerinde tek tek durularak gerekli açıklamalar yapılır. Sonra toplanarak bir öğretim yılı saklanır. Sınav sonuçları K12NET sistemiyle velilere iletilir. Ayrıca e-okul sisteminin ilgili kısmına da işlenir.

OKUL İÇİ ETKİNLİKLERİMİZ

 • Öğrencilerimizin kendilerini ifade edebileceği etkinlikler düzenlenir.
 • Etkinliklerimizde bireysel farklılıklar çok önemsenerek, her öğrencimizin kendini ifade edebileceği gerekli ortamlar oluşturulur.
 • Derslerimizi farklı etkinlikler ile zenginleştirip, öğrenmenin kalıcı hale getirilmesine çalışılır.
 • Özgüven gelişimine katkıda bulunacak, öğrencilerimizi motive edecek etkinlikler ile eğitimi daha eğlenceli hale getirilir.

Okul içi etkinlikler

 • Dünya Çocuk Hakları Günü gösterisi
 • Şiir okuma etkinlikleri
 • Yazar Söyleşisi ve imza etkinliği

GEZİLERİMİZ

Eğitimi gezi ve etkinlikler ile okul dışına taşıyarak, sosyal öğrenme ortamları oluşturulur. Öğrencilerin her yönden gelişimlerine katkıda bulunulur.

Gezilerimiz

 • Kidzania Gezisi
 • Oyuncak Atölyesi Gezisi
 • Jurassc Land Gezisi
 • Deniz Ürünleri Müzesi Gezisi
 • Ev Ziyaretleri
 • Koç Müzesi Gezisi
 • Kartal Halk Ekmek Fabrikası Gezisi
 • İstanbul Binicilik Kulübü 

BEDEN EĞİTİMİ

Beden Eğitimi derslerinde; özgüven, karar verebilme, liderlik becerileri gelişimini destekleme öncelikli hedefimizdir.
Kemik-kas yapılarını güçlendirme, bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilmelerini sağlama, takım ve bireysel olarak çalışmayı öğretme dersimiz için esastır. Farkındalıkları ortaya çıkarma, hareket kabiliyetini arttırma, problem çözme becerisini geliştirme ve alternatifleri değerlendirme, dikkat-konsantrasyon sürelerini uzatma, çabuk düşünebilme, strateji geliştirmelerini sağlama konularında öğrencilerimizin gelişimlerini desteklemekteyiz.

Öğrenciler Beden Eğitimi derslerinde ve teneffüslerde

 • Paten,
 • Bisiklet,
 • Geleneksel Çocuk Oyunlarını (seksek, mendil kapmaca, köşe kapmaca),
 • Takım sporları (Basketbol, Futbol, Voleybol)
 • Tenis,
 • Masa Tenisi, Badminton, Frisbee,
 • Cross-Action (Cross-Fit),
 • Jimnastik,
 • Eğitsel Oyunlar,
 • Möllky,
 • Dart,
 • Modern Dans ve Yöresel Danslar,
 • Sınıflar arası turnuva,
 • Okul Takımları,
 • Antropometrik Ölçüm,
 • Yetenek seçimi,
 • Sportif Beceri Koordinasyon Merkezi,
 • Doğa Yürüyüşü,
 • Mini Golf,
 • Binicilik.

MÜZİK

Müzik derslerimizde öğrencilerimizin; müziğe karşı ilgi ve üretkenliklerini ortaya çıkarmalarını sağlamalarını, kültürümüze ait olan müzikleri dinleme ve söylemelerini, ritim, işitme, temel müzik simgelerini öğrenmelerini, dünya müziklerini bilen ve dinleyen, sanata ve sanatçıya değer veren bireyler olmalarını hedeflemekteyiz. Derslerimizi müzik atölyemizde piyano eşliğinde işlemekteyiz. Öğrencilerimiz ile sene içerisinde karaoke, cup song, koro çalışmaları yapmakta, bu çalışmalarımızı belirli gün ve haftalarda sergilemekteyiz.

GÖRSEL SANATLAR


Görsel Sanatlar eğitimi öğrencilerimizin duyarlılıklarını artırmada, sanatı görsel bir iletişim aracı olarak kullanmada ve estetik bir vizyon oluşturmada öğrencilerimize katkı sağlar.  Okulumuzda oluşturulan atölyelerde plastik sanatların farklı branşlarına yer veriyor bir taraftan dingin bireyler yetiştirirken diğer taraftan zihinsel süreçlere en uygun zemini oluşturmaya çalışıyoruz.

 

SATRANÇ DERSİ

Okulumuzda 1. Sınıftan başlayarak 4. Sınıfa kadar haftada 1 ders saati SATRANÇ dersi yapılmaktadır. Ayrıca okul çapında yetenekli öğrencilerimizden oluşan “OKUL SATRANÇ TAKIMI” bulunmaktadır. Bu öğrencilerimiz Satranç Kulübünde çalışmalar yaparak çeşitli turnuvalara katılırlar.

 

ADAB-I MUAŞERET DERSLERİ


 Erdem Kolejinde  her sınıf seviyesine uygun olarak Adab-ı Muaşeret dersleri veriyor; görgülü, saygılı ve dünya vatandaşı bireyler yetiştiriyoruz.
Amacımız, millî ve evrensel görgü kurallarını harmanlayarak bunu kendi hayatına yansıtabilen bireyler yetiştirmektir. Alanında uzman eğitmenlerimiz farklı tekniklerle (eğitici drama, dans, yazı, resim çalışmaları vb.) öğrencilerimizde yaşam boyu erdemli davranışlar oluşturuyor.

 

TAÇ(TAM ÖĞRENME ÇALIŞMALARI) MODÜLÜ


Her öğrenciyi özel olarak takip ediyor, konu merkezli tam öğrenme uygulamamız ile konu tarama testlerinde öğrenme düzeyi %70’in altında kalan her öğrencimize birebir destek programıyla tam öğrenme sağlıyoruz.

 

EV ÖDEVSİZ OKUL – ÖDEV SAATİ


Eğitim sisteminde giderek büyüyen sorunlardan biri de veli-öğrenci-öğretmen ilişkisini zayıflatan geleneksel ödevlerdir. Okulumuzda, öğrenci ve velinin ödev yükünü azaltmak amacıyla, ödevsiz okul konsepti uygulanmaktadır. Hafta içi belirlenen saatlerde ödevler, öğretmenlerinin desteğiyle okulumuzda yapılmaktadır. Bu sayede veli-öğrenci-öğretmen bağları kuvvetlenmekte, öğrencilerimizin bireysel ve sosyal gelişimlerine ayıracakları zamanı artırmak mümkün hale gelmektedir. 

 

DEĞERLER EĞİTİMİ DERSLERİ


Erdem Koleji olarak, temel insanî değerleri benimsemiş; kalbe, zekâya ve iradeye hitap etmeyi bilen, iyiliği karakterinin parçası haline getiren, hem modern dünyaya yön verebilen hem de kendi kültürel değerlerini koruyarak toplumsal çözülmeye maruz kalmayan bireyler yetiştiriyoruz.
Eğitimin en önemli parçası olan “Değer bilinci” kurumumuzda sadece okul içerisinde kalmayıp, günlük yaşama da dâhil edilmektedir.

YABANCI DİL

Erdem Koleji Yabancı Diller Bölümü olarak ulusal birikimimizin yanında, gelişen uluslararası değerlerle donatılmış, geleceğin ihtiyaçlarını ön görüp, bunlara cevap verebilecek bir vizyonla hazırladığımız eğitim yöntemlerimizle, çocuklarımızın dünya insanı olabileceği bir eğitim modeli sunuyoruz. İşte eğitim kurumumuzun genel amacı, dünyada ve ülkemizdeki hızlı değişimin ihtiyaç duyduğu bilgi ve yeteneği kazanmış bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak ve öğrencilerimizin en az iki yabancı dili öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır.

Okulumuzda İngilizce dersleri, dünyaca ünlü yayınevlerinden seçilen kitapların desteğiyle Türk ve yabancı öğretmenlerle main course ve skills dersleri şeklinde ayrılarak, kelime oyunları, şarkılar, tekerlemeler, sunum yapma, hikaye anlatım çalışmaları, grup çalışmaları, dinleme ve drama etkinlikleri gibi doğal ve dolaylı yöntemlerle öğretilmekte olup, bunları gerçekleştirirken de dünya çapında en çok uygulanan “Communicative Approach” dediğimiz iletişimsel metot, derslerimizde aktif olarak uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz yabancı dil adına öğrendiklerini, koridorlarda bulunan “English Corner” panolarında hazırladıkları çeşitli projelerle sergilemektedirler.

Ayrıca öğrencilerimizin İngilizce seviyelerini uluslararası alanda belgelemek ve onlara sınav tecrübesi kazandırmak amacıyla, İngiltere'de bulunan Cambridge Üniversitesi'ne bağlı, dil testleri konusunda uzman Cambridge English tarafından hazırlanan Cambridge Young Learners English Tests (Starters – Movers - Flyers) sınavlarına yönelik düzenli çalışmalar yürütülmektedir.

Öğrencilerimizin farklı bakış açıları kazanıp kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla İspanyolca anasınıfından itibaren öğretilmektedir. Dersler, öğrencilerin aktif bir şekilde katılacağı etkinlikler, oyunlar, şarkılar eşliğinde işlenmektedir.

FARKLILIKLARIMIZ

 • Okuma saati : Her gün ilk derslerimizde düzenli olarak okuma etkinliği yapılır.
 • Adab-ı Muaşaret derslerimiz ile; unutulmaya yüz tutmuş kendi örf, adet ve geleneklerimiz yeniden benimsetilerek, yaşantılarında beceri ve karakter gelişimine katkıda bulunulur.
 • Öğrencilerimizin, akademik başarıyla birlikte her anlamda geliştirilmesi amaçlanır.
 • Sağlıklı, huzurlu ve doğal bir eğitim ortamı sunulur.
 • Haftada bir gün, okuma etkinliğini dinleme etkinliğine dönüştürerek dinleme becerileri de geliştirilmeye çalışılır. 

SINIFLARIMIZ

Sınıf kontenjanlarımız en fazla 20 kişilik olup, her öğrenciye ait özel dolaplar mevcuttur.  Dersliklerimiz en son teknolojik araçlar ile donatılmış durumdadır.

AKIL VE ZEKA OYUNLARI

Akıl ve zeka oyunları dersimizde anasınıfı dahil olmak üzere ilkokul öğrencilerimiz ile akıl oyunları, işlem temelli oyunlar, strateji oyunları, karma zeka oyunları, sözcük-mantık oyunları ve mekanik oyunlar oynayarak çocuklarımızın odaklanma ve dikkat becerileri artırıyor, zihinsel ve bilişsel gelişimilerini destekliyoruz. Bu oyunlarla çocuklarımıza çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırıyoruz. 

VELİ GÖRÜŞME SAATLERİMİZ

 • Velilerimiz ile kaliteli görüşmeler yapılması önemsenmektedir.
 • Okulumuzda veli öğretmen iş birliği esas alınır, bu bağlamda randevulu görüşme saatleri uygulanarak öğrenci gelişimleri değerlendirilir.

KULÜP DERSLERİMİZ

Akıl ve Zeka Oyunları

Akıl ve zeka oyunları dersimizde ortaokul öğrencilerimiz ile işlem temelli ve mekanik oyunlar, strateji oyunları, karma zeka oyunları, sözcük-mantık oyunları ve akıl oyunları  oynayarak çocuklarımızın zihin gücünü; algılama, bellek, düşünce, akıl yürütme, öğrenme gibi becerilerini geliştiriyoruz. Bu oyunlarla öğrencilerimiz mantık yürütüyor, sosyal gelişimlerini sağlıyor, öngörme ve tasarlama yeteneklerini geliştiriyor ve ezberci zihniyetten uzaklaşarak stratejik düşünme becerilerini geliştiriyorlar.

 

Beden Eğitimi Kulüp Çalışmaları

 • Basketbol (Kız-Erkek )
 • Jimnastik
 • Tenis
 • Futbol (Kız-Erkek)
 • Voleybol
 • Geleneksel çocuk oyunları
 • Satranç
 • Yüzme
 • Masa Tenisi

 

İngilizce Drama Kulübü

 

Okulumuzda İngilizcenin daha verimli bir şekilde öğrenilmesini pekiştirmek, sevilmesini sağlamak ve öğrencilerin dil becerilerini gelistirerek anlama kapasitelerini arttırmak amacıyla açtığımız İngilizce Drama Kulübünde İngilizce drama çalışmaları, İngilizce dublaj ve İngilizce altyazılı film aktiviteleri ve çeşitli oyunlar eşliğinde dil öğrenmeyi zevkli hale getiriyoruz.

 

Müzik Kulübü

Kulüp çalışmaları haftada 2 ders saati olarak müzik sınıfımızda yapılmaktadır. Öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçmiş oldukları enstrümanları ile çalışmalarını yapmaktadır. Öğretmenimiz kulüp saati boyunca tüm öğrencilerimiz ile bireysel olarak ilgilenebilmektedir.  Öğrencilerimizin tercih edebileceği müzik kulübü branşlarımız  şunlardır:

 • Piyano
 • Keman
 • Gitar
 • Bağlama
 • Ney
 • Ritim

 

 

Yaşam Becerileri Kulübü

Öğrencilerin el emeği göz nuru üretimde bulunduğu hobi ve faaliyetleri kapsayan bir kulüptür. Bu kulüpte yapılan bazı el sanatları yüzyıllardan beri geçerli olan geleneklere dayanmaktadır. Bunların birkaç tanesi Kanaviçe, sepet örgüleri, alçı, keçe, şişe, ponpon, jüt ip çalışmalarıdır. Amacımız; eğlenerek hem el becerilerimizi geliştirmek hem de geleneklerimizi devam ettirmektir.