6 Yaş

EĞİTİM ÖĞRETİM

Yarının dünyasını yönetecek bugünün çocuklarına, sorumluluğumuzun farkında olarak, öğrenmeyi öğretmek, özgüven duygularını geliştirmek, farklı zeka alanlarını tespit ederek bunları eğitimde bir araç olarak kullanmak ve toplum olarak ihtiyaç duyduğumuz iyi insan profiline ulaşmak için geliştirici çalışmalar yapmak... Bunun için öğretmenlerimizde aradığımız özellikler ise yukarıda sıraladıklarımızın yanı sıra üst düzey teknik yeterlilik ve tecrübe...

- “Eğitim çocuğu sevmekle başlar” temel ilkesiyle çocuklarımızın gelişim alanlarını destekleyerek, bir üst programa en iyi şekilde adapte olmalarını sağlamak,

- Çocuklarımızın en önemli besin kaynağı olan “oyun”u, amaca uygun ve güvenli mekanlarda, modern araçlarla uygulatmak,
- Çocuklarımızda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve onlarda varolan yetenekleri uzman yaklaşımlarla ortaya çıkarmak,
- Sıcak ortamlarda çocuklarımızın ikili ya da grup oyunlar oynayarak sosyalleşmelerini sağlamak,
- Yaşıtlarıyla ilişkiye girerek paylaşma, kendini savunma, haklarını koruma ve başkalarını gözetme yönlerini geliştirmelerini sağlamak,
- Çocuklarımızın özgürce kendilerini ifade edebilmelerine imkan sağlamak, zihin ve dil gelişimlerini hızlandırmak,
- Sanat faaliyetleri, yoğurma maddeleri ile küçük kas motor gelişimlerini desteklemek,
- Aylık aile eğitim seminerleri düzenleyerek, okul-aile işbirliğini geliştirmek,
- Gelişim testleri uygulayarak aileyi bilgilendirmek ve geliştirici çalışmalar başlatmak.

 

Türkçe Dil Etkinlikleri

Anadili etkinliklerimizin amacı çocuklarımızın Türkçe’yi düzgün kullanıp, duygusal ve sosyal ifade yeteneği kazanıp, kendini başkalarının yerine koyarak duygularını ifade etme becerisi kazanmalarına yardımcı olmaktır.

 

Okuma-Yazma Hazırlık Çalışmalarımız

Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında yaptığımız kitap çalışmaları, nokta birleştirme, benzerlik-farklılık, kavram ve görsel algılamaya yönelik çalışmalarla öğrencilerimizin el- göz koordinasyonunu sağlarken, yönerge algılama, dikkat toplama ve küçük kas gelişimini desteklemekteyiz.

•Eğitimimizde temel süreç “Etkin Öğrenme”dir.

Etkin Öğrenme Ortamında Çocuklar Ne Yapar?
• Çocuklar kendi kişisel ilgi ve ihtiyaçlarına bağlı olarak ortaya çıkan etkinlikler başlatırlar.
• Çocuklar materyalleri seçerler ve onlarla ne yapacaklarına karar verirler.
• Çocuklar materyalleri tüm duyularıyla etkin olarak araştırırlar.
• Çocuklar ilişkileri nesnelerle doğrudan deneyim edinerek keşfederler.
• Çocuklar materyalleri değiştirir, birleştirirler ve dönüştürürler.
• Çocuklar yaşa uygun araç- gereç ve aletleri kullanırlar.
• Çocuklar büyük kas gruplarını kullanırlar.
• Çocuklar deneyimleri hakkında düşünürler.
• Çocuklar yaptıkları hakkında kendi sözcükleriyle konuşurlar.

•Etkinliklerimizde bireysel farklılıkları çok önemsiyor, her öğrencimizin kendini ifade edebileceği ortamlar oluşturuyoruz.

•Derslerimizi farklı etkinlikler ile zenginleştirip, öğrenmeyi kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz.

Renk, biçim, duyu ve estetik gelişimlerini sağlayacak çalışmaları uyguluyoruz.

 

ETKİNLİKLER

•Eğitici gezilerimiz ile öğrencilerimize zenginleştirilmiş bir öğrenme yaşantısı sunuyoruz.

•Eğitimi dört duvar arasından çıkarıyor, gezi ve etkinlikler ile  sosyal öğrenme ortamları oluşturarak öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.

Okul İçi Etkinlikler

 • Yerli Malı Kermesi
 • Kitap Günü
 • Göster Anlat Günü
 • Yazar Söyleşisi
 • Çeşitli Drama Oyunları

Okul Dışı Etkinlikler

 • Kelebek Çiftliği
 • Binicilik Kulübü
 • Mimar Sinan Camii
 • Uçurtma Atölyesi  vs.

 

BEDEN EĞİTİMİ

Beden Eğitimi derslerinde; özgüven, karar verebilme, liderlik becerileri gelişimini destekleme öncelikli hedefimizdir.
Kemik-kas yapılarını güçlendirme, bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilmelerini sağlama, takım ve bireysel olarak çalışmayı öğretme dersimiz için esastır. Farkındalıkları ortaya çıkarma, hareket kabiliyetini arttırma, problem çözme becerisini geliştirme ve alternatifleri değerlendirme, dikkat-konsantrasyon sürelerini uzatma, çabuk düşünebilme, strateji geliştirmelerini sağlama konularında öğrencilerimizin gelişimlerini desteklemekteyiz.

Öğrenciler Beden Eğitimi derslerinde ve teneffüslerde aşağıdaki çalışmaları yapar:

 • Paten,
 • Bisiklet,
 • Geleneksel Çocuk Oyunlarını (seksek, mendil kapmaca, köşe kapmaca),
 • Takım sporları (Basketbol, Futbol, Voleybol)
 • Tenis,
 • Masa Tenisi, Badminton, Frisbee,
 • Cross-Action (Cross-Fit),
 • Jimnastik,
 • Eğitsel Oyunlar,
 • Möllky,
 • Dart,
 • Modern Dans ve Yöresel Danslar,
 • Sınıflar arası turnuva,
 • Okul Takımları,
 • Antropometrik Ölçüm,
 • Yetenek seçimi,
 • Sportif Beceri Koordinasyon Merkezi,
 • Doğa Yürüyüşü,
 • Mini Golf,
 • Binicilik.

 

MÜZİK

Müzik derslerimizde öğrencilerimizin; müziğe karşı ilgi ve üretkenliklerini ortaya çıkarmalarını sağlamalarını, kültürümüze ait olan müzikleri dinleme ve söylemelerini, ritim, işitme, temel müzik simgelerini öğrenmelerini, dünya müziklerini bilen ve dinleyen, sanata ve sanatçıya değer veren bireyler olmalarını hedeflemekteyiz. Derslerimizi müzik atölyemizde piyano eşliğinde işlemekteyiz. Öğrencilerimiz ile sene içerisinde karaoke, cup song, koro çalışmaları yapmakta, bu çalışmalarımızı belirli gün ve haftalarda sergilemekteyiz.

 

GÖRSEL SANATLAR
Görsel Sanatlar eğitimi öğrencilerimizin duyarlılıklarını artırmada, sanatı görsel bir iletişim aracı olarak kullanmada ve estetik bir vizyon oluşturmada öğrencilerimize katkı sağlar.  Okulumuzda oluşturulan atölyelerde plastik sanatların farklı branşlarına yer veriyor bir taraftan dingin bireyler yetiştirirken diğer taraftan zihinsel süreçlere en uygun zemini oluşturmaya çalışıyoruz.

 

SATRANÇ DERSİ

Okulumuzda Ana Sınıfından başlayarak 4. sınıfa kadar haftada 1 ders saati SATRANÇ dersi yapılmaktadır. Ayrıca okul çapında yetenekli öğrencilerimizden oluşan “OKUL SATRANÇ TAKIMI” bulunmaktadır. Bu öğrencilerimiz Satranç Kulübünde çalışmalar yaparak çeşitli turnuvalara katılırlar.

 

ADAB-I MUAŞERET DERSLERİ
 Erdem Kolejinde  her sınıf seviyesine uygun olarak Adab-ı Muaşeret dersleri veriyor; görgülü, saygılı ve dünya vatandaşı bireyler yetiştiriyoruz.
Amacımız, millî ve evrensel görgü kurallarını harmanlayarak bunu kendi hayatına yansıtabilen bireyler yetiştirmektir. Alanında uzman eğitmenlerimiz farklı tekniklerle (eğitici drama, dans, yazı, resim çalışmaları vb.) öğrencilerimizde yaşam boyu erdemli davranışlar oluşturuyor.

 

DEĞERLER EĞİTİMİ DERSLERİ
Erdem Koleji olarak, temel insanî değerleri benimsemiş; kalbe, zekâya ve iradeye hitap etmeyi bilen, iyiliği karakterinin parçası haline getiren, hem modern dünyaya yön verebilen hem de kendi kültürel değerlerini koruyarak toplumsal çözülmeye maruz kalmayan bireyler yetiştiriyoruz.
Eğitimin en önemli parçası olan “Değer bilinci” kurumumuzda sadece okul içerisinde kalmayıp, günlük yaşama da dâhil edilmektedir.

 

YABANCI DİL

Erdem Koleji Yabancı Diller Bölümü olarak ulusal birikimimizin yanında, gelişen uluslararası değerlerle donatılmış, geleceğin ihtiyaçlarını ön görüp, bunlara cevap verebilecek bir vizyon ile  hazırladığımız eğitim yöntemlerimizle, çocuklarımızın dünya insanı olabileceği bir eğitim modeli sunuyoruz. İşte eğitim kurumumuzun genel amacı, dünyada ve ülkemizdeki hızlı değişimin ihtiyaç duyduğu bilgi ve yeteneği kazanmış bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak ve öğrencilerimizin en az iki yabancı dili öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır.

Okulumuzda İngilizce dersleri, dünyaca ünlü yayın evlerinden seçilen kitapların desteğiyle Türk ve yabancı öğretmenlerle main course ve skills dersleri şeklinde ayrılarak, kelime oyunları, şarkılar, tekerlemeler, sunum yapma, grup çalışmaları, dinleme ve drama etkinlikleri gibi doğal ve dolaylı yöntemlerle öğretilmekte olup, bunları gerçekleştirirken de dünya çapında en çok uygulanan “Communicative Approach” dediğimiz iletişimsel metot, derslerimizde aktif olarak uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz yabancı dil adına öğrendiklerini, koridorlarda bulunan “English Corner” panolarında hazırladıkları çeşitli projelerle sergilemektedirler.

Öğrencilerimizin farklı bakış açıları kazanıp kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla İspanyolca anasınıfından itibaren öğretilmektedir. Dersler, öğrencilerin aktif bir şekilde katılacağı etkinlikler, oyunlar, şarkılar eşliğinde işlenmektedir.

 

FARKLILIKLARIMIZ

•Biz paydaşımızı; önce insan, sonra çocuk sonra öğrenci olarak görüyoruz.

•Karnenin sol tarafı kadar, sağ tarafını da önemsiyoruz.

•Sadece akademik başarıya odaklanmıyor, öğrencimizi her anlamda geliştirmek istiyoruz.

•Adab-ı Muaşaret derslerimiz ile yaşam becerilerine ve karakter gelişimine katkıda bulunuyoruz.

•Sağlıklı ve doğal bir eğitim ortamı sunuyoruz.

•Bant tiyatroları : Dinleme becerilerimizi geliştirmek için bir fırsat olarak görüyoruz.

•Konularımızı drama oyunlarımız ile destekliyoruz.

 

SINIFLARIMIZ

•Sınıflarımız 20 kişilik olup, en son teknolojik araçlar ile donatılmıştır.

•Her sınıfımızı kendi içinde büyük bir aile olarak görüyor ve bütüncül yaklaşıyoruz.

 

AKIL VE ZEKA OYUNLARI

Akıl ve zeka oyunları dersimizde anasınıfı dahil olmak üzere ilkokul öğrencilerimiz ile akıl oyunları, işlem temelli oyunlar, strateji oyunları, karma zeka oyunları, sözcük-mantık oyunları ve mekanik oyunlar oynayarak çocuklarımızın odaklanma ve dikkat becerileri artırıyor, zihinsel ve bilişsel gelişimlerini destekliyoruz. Bu oyunlarla çocuklarımıza çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırıyoruz. 

 

VELİ GÖRÜŞME SAATLERİMİZ

•Velilerimiz ile kaliteli görüşmeler yapmayı önemsiyoruz.

•Okulumuzda veli öğretmen iş birliği esas alınmaktadır. Bu bağlamda randevulu görüşme saatleri uygulanarak öğrenci gelişimlerini değerlendirmekteyiz.