8.Sınıf

ERDEMİN YAKLAŞIMI

Okulumuzda ilerlemeci felsefeye dayanan yapılandırmacı yaklaşım ve stem sistemi benimsenmiştir. Bütünsel eğitimin önemsendiği Erdem Koleji, çocuk ve şefkat odaklı, tüm bireysel haklara saygılı, öz disiplini sevgiyle veren, akademik başarıyla duygusal zekayı aynı ölçüde önemseyen bir eğitim kurumu olmakla beraber ‘Okul hayata hazırlık değil, hayatın kendisidir.’ düşüncesinden hareketle, ideal olgunluk düzeyine sahip, farklılıklara saygılı, üretici, paylaşımcı, hırs yerine tüm gayretini ortaya koyan, mutlu ve iyi insanlar yetiştirmek için çalışır.

TÜRKÇE

MEB ders kitabı odaklı işlenen derslerimiz kazanım testleri ile desteklenmekte, ünite sonlarında yapılan ÜTT ile kazanımlar pekiştirilmektedir. TAÇ ile sınav motivasyonu ve akademik başarı düzeyi arttırılmaktadır. Türkçe dersi öğretiminin kalıcılığını arttırmak amacıyla görsel materyallerden yararlanılmakta, yapılandırıcı yaklaşım metoduyla öğrenciler derse dâhil edilmektedir.

MATEMATİK

Yaşamın içinden seçilen problemlerle matematiğin günlük hayatın kopmaz bir parçası olduğu inancı geliştirilir. Ezberci yaklaşımdan uzaklaşmalarını sağlamak için çözümlerde sadece sonuca değil problem basamaklarına dikkat çekilerek sebep sonuç ilişkisi benimsetilir. Bu amaçla öğrencilerimize yaparak yaşayarak ve keşfederek öğrenme fırsatları tanınır. Matematik  dersi süreçlerinin her basamağında yapılan ölçmeler ve bu ölçme sonuçları ışığında alınan tedbirler sayesinde sağlam temellere oturmuş bir matematik eğitimi vermekteyiz . 

FEN VE TEKNOLOJİ

Derslerimiz TEOG odaklı olarak M.E.B kitapları öncülüğünde yardımcı kaynaklarla müfredata uygun olarak işlenir. Yıl içerisinde düzenli  olarak uygulanan ÜTT ve  deneme  sonuçlarına göre  TAÇ programı ile akademik gelişimleri desteklenir. Laboratuvar dersleriyle de desteklenen kazanımlarımız kalıcı hale gelir.

Laboratuvar çalışmalarının temelinde her öğrencinin; ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendini yönetme, iletişim, araştırma becerilerini geliştirmesi yer alır. Etkinliklerde öğrenciler; beyin fırtınası, tartışma, problem çözme gibi yöntemleri kullanarak bilimsel proje konularını  belirler ve proje konuları doğrultusunda, probleme çözüm bulmak amacıyla bir hipotez oluşturur. Bu hipotez, deneysel çalışmalarla irdelenir ve sonuçlanır. Bilimsel gelişmelerde güncel olaylar takip edilerek, değerlendirilir.

 

SOSYAL BİLGİLER

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi TEOG müfredatına göre uygulanmaktadır. Öğrencilerimizi TEOG sınavına hazırlarken tarihi iyi bilen yorumlayan ve karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilen eleştirel düşünebilen etkili birer vatandaş olarak yetişmelerini sağlamaktayız.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Manevi değerlerine sahip çıkan ve evrensel ahlak kurallarına sahip erdemli bireyler yetiştirmekte, Kur’an-ı Kerim derslerimizde ise ayet-meal tefsiri, tecvid kuralları ve kıraat üzerine çalışmalar yapmaktayız.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersimiz ise müfredata uygun ilerlemekte; etkinlikler,çalışma kağıtları,slaytlar ve sanatsal faaliyetler ile desteklenmektedir.TEOG alanında özellikle öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önüne alınarak çalışmalar yapılmaktadır.

 

İNGİLİZCE

8. sınıflarımızda TEOG sınavlarına hazırlık çerçevesinde uygulanan program sadece sınav odaklı bir program olmakla kalmayıp öğrencinin  akademik yaşamında ihtiyaç duyacağı altyapıya da sahip olmasını sağlıyor.
TEOG sınavlarına hazırlık programının temelini öğrencilerimizin tüm konuları eksiksiz bir şekilde öğrenmeleri oluşturmaktadır.

Kurumumuz tarafından periyodik olarak denemeler uygulamakta ve uygulanan bu sınavlar branş öğretmenleri ile detaylı bir şekilde inceleyerek değerlendirilmektedir.

Tüm yıl boyunca yapılan planlamaların ve uygulamaların etkisinin ve seviyesinin yabancı bir gözle görülebilmesi adına, öğrencilerimiz uluslararası geçerliliği olan Cambridge KET – PET sınavlarını da almaya başlarlar.

Ayrıca okulumuz, öğrencilerimizin öğrendikleri İngilizce’yi doğal ortamda kullanabilmelerini sağlayabilmek için İngiltere’de Yaz Okulları düzenlemektedir.

 

TEOG SINAVLARINA HAZIRLIK

7. ve 8. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Din Kültürü derslerinin öğretim programları kapsamında 8. sınıf (Merkezi Sınavlara) hazırlık çalışmaları yürütülmektedir.

Hafta içi her gün uygulanan programımız 8. ve 9. ders saatlerinin birleştirilmesi ile blok ders şeklinde günde 70 dk olarak yapılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz haftada 350 dk olan kursumuz ile yılda ortalama 186 saat TEOG sınavına hazırlık eğitimi alırlar.

Bu süreç içerisinde öğrencilerimiz hafta içi grup ve bireysel TAÇ (Tam Öğrenme Çalışmaları) sistemimiz ile desteklenir.

Veli-öğretmen-öğrenci iletişimini sağlamak ve öğrenci motivasyonunu sağlıklı bir şekilde desteklemek amacıyla koçluk sistemi ile öğrenciler birebir takip edilir. Okulumuz klinik psikoloğu tarafından da rutin ruhsal muayeneleri yapılır.

BEDEN EĞİTİMİ

Beden Eğitimi derslerinde; özgüven, karar verebilme, liderlik becerileri gelişimini destekleme öncelikli hedefimizdir.
Kemik-kas yapılarını güçlendirme, bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilmelerini sağlama, takım ve bireysel olarak çalışmayı öğretme dersimiz için esastır. Farkındalıkları ortaya çıkarma, hareket kabiliyetini arttırma, problem çözme becerisini geliştirme ve alternatifleri değerlendirme, dikkat-konsantrasyon sürelerini uzatma, çabuk düşünebilme, strateji geliştirmelerini sağlama konularında öğrencilerimizin gelişimlerini desteklemekteyiz.

Öğrenciler Beden Eğitimi derslerinde ve teneffüslerde

 • Paten,
 • Bisiklet,
 • Geleneksel Çocuk Oyunlarını (seksek, mendil kapmaca, köşe kapmaca),
 • Takım sporları (Basketbol, Futbol, Voleybol)
 • Tenis,
 • Masa Tenisi, Badminton, Frisbee,
 • Cross-Action (Cross-Fit),
 • Jimnastik,
 • Eğitsel Oyunlar,
 • Möllky,
 • Dart,
 • Modern Dans ve Yöresel Danslar,
 • Sınıflar arası turnuva,
 • Okul Takımları,
 • Antropometrik Ölçüm,
 • Yetenek seçimi,
 • Sportif Beceri Koordinasyon Merkezi,
 • Doğa Yürüyüşü,
 • Mini Golf,
 • Binicilik.

 

GÖRSEL SANATLAR

Görsel Sanatlar eğitimi öğrencilerimizin duyarlılıklarını artırmada, sanatı görsel bir iletişim aracı olarak kullanmada ve estetik bir vizyon oluşturmada öğrencilerimize katkı sağlar.  Okulumuzda oluşturulan atölyelerde plastik sanatların farklı branşlarına yer veriyor bir taraftan dingin bireyler yetiştirirken diğer taraftan zihinsel süreçlere en uygun zemini oluşturmaya çalışıyoruz.

ADAB-I MUAŞERET DERSLERİ

Erdem Kolejinde  her sınıf seviyesine uygun olarak Adab-ı Muaşeret dersleri veriyor; görgülü, saygılı ve dünya vatandaşı bireyler yetiştiriyoruz.
Amacımız, millî ve evrensel görgü kurallarını harmanlayarak bunu kendi hayatına yansıtabilen bireyler yetiştirmektir. Alanında uzman eğitmenlerimiz farklı tekniklerle (eğitici drama, dans, yazı, resim çalışmaları vb.) öğrencilerimizde yaşam boyu erdemli davranışlar oluşturuyor.

 

TAÇ(TAM ÖĞRENME ÇALIŞMALARI) MODÜLÜ

Her öğrenciyi özel olarak takip ediyor, konu merkezli tam öğrenme uygulamamız ile konu tarama testlerinde öğrenme düzeyi %70’in altında kalan her öğrencimize birebir destek programıyla tam öğrenme sağlıyoruz.

 

DEĞERLER EĞİTİMİ DERSLERİ

Erdem Koleji olarak, temel insanî değerleri benimsemiş; kalbe, zekâya ve iradeye hitap etmeyi bilen, iyiliği karakterinin parçası haline getiren, hem modern dünyaya yön verebilen hem de kendi kültürel değerlerini koruyarak toplumsal çözülmeye maruz kalmayan bireyler yetiştiriyoruz.
Eğitimin en önemli parçası olan “Değer bilinci” kurumumuzda sadece okul içerisinde kalmayıp, günlük yaşama da dâhil edilmektedir.

 

MÜZİK

Müzik derslerimizde öğrencilerimizin; müziğe karşı ilgi ve üretkenliklerini ortaya çıkarmalarını sağlamalarını, kültürümüze ait olan müzikleri dinleme ve söylemelerini, ritim, işitme, temel müzik simgelerini öğrenmelerini, dünya müziklerini bilen ve dinleyen, sanata ve sanatçıya değer veren bireyler olmalarını hedeflemekteyiz. Derslerimizi müzik atölyemizde piyano eşliğinde işlemekteyiz. Öğrencilerimiz ile sene içerisinde karaoke, cup song, koro çalışmaları yapmakta, bu çalışmalarımızı belirli gün ve haftalarda sergilemekteyiz.

AKIL VE ZEKA OYUNLARI

Akıl ve zeka oyunları dersimizde ortaokul öğrencilerimiz ile akıl oyunları, işlem temelli oyunlar, strateji oyunları, karma zeka oyunları, sözcük-mantık oyunları ve mekanik oyunlar oynayarak çocuklarımızın zihin gücünü; algılama, bellek, düşünce, akıl yürütme, öğrenme gibi becerilerini geliştiriyoruz. Bu oyunlarla öğrencilerimiz mantık yürütüyor, sosyal gelişimlerini sağlıyor, öngörme ve tasarlama yeteneklerini geliştiriyor ve ezberci zihniyetten uzaklaşarak stratejik düşünme becerilerini geliştiriyorlar.

 

KULÜP DERSLERİMİZ

Akıl ve Zeka Oyunları

Akıl ve zeka oyunları dersimizde ortaokul öğrencilerimiz ile işlem temelli ve mekanik oyunlar, strateji oyunları, karma zeka oyunları, sözcük-mantık oyunları ve akıl oyunları  oynayarak çocuklarımızın zihin gücünü; algılama, bellek, düşünce, akıl yürütme, öğrenme gibi becerilerini geliştiriyoruz. Bu oyunlarla öğrencilerimiz mantık yürütüyor, sosyal gelişimlerini sağlıyor, öngörme ve tasarlama yeteneklerini geliştiriyor ve ezberci zihniyetten uzaklaşarak stratejik düşünme becerilerini geliştiriyorlar.

 

Beden Eğitimi Kulüp Çalışmaları

 • Basketbol (Kız-Erkek )
 • Jimnastik
 • Tenis
 • Futbol (Kız-Erkek)
 • Voleybol
 • Geleneksel çocuk oyunları
 • Satranç
 • Yüzme
 • Masa Tenisi

 

İngilizce Drama Kulübü

 

Okulumuzda İngilizcenin daha verimli bir şekilde öğrenilmesini pekiştirmek, sevilmesini sağlamak ve öğrencilerin dil becerilerini gelistirerek anlama kapasitelerini arttırmak amacıyla açtığımız İngilizce Drama Kulübünde İngilizce drama çalışmaları, İngilizce dublaj ve İngilizce altyazılı film aktiviteleri ve çeşitli oyunlar eşliğinde dil öğrenmeyi zevkli hale getiriyoruz.

 

Müzik Kulübü

Kulüp çalışmaları haftada 2 ders saati olarak müzik sınıfımızda yapılmaktadır. Öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçmiş oldukları enstrümanları ile çalışmalarını yapmaktadır. Öğretmenimiz kulüp saati boyunca tüm öğrencilerimiz ile bireysel olarak ilgilenebilmektedir.  Öğrencilerimizin tercih edebileceği müzik kulübü branşlarımız  şunlardır:

 • Piyano
 • Keman
 • Gitar
 • Bağlama
 • Ney
 • Ritim

Yaşam Becerileri Kulübü

Öğrencilerin el emeği göz nuru üretimde bulunduğu hobi ve faaliyetleri kapsayan bir kulüptür. Bu kulüpte yapılan bazı el sanatları yüzyıllardan beri geçerli olan geleneklere dayanmaktadır. Bunların birkaç tanesi Kanaviçe, sepet örgüleri, alçı, keçe, şişe, ponpon, jüt ip çalışmalarıdır. Amacımız; eğlenerek hem el becerilerimizi geliştirmek hem de geleneklerimizi devam ettirmektir.