DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ KUTLU OLSUN

10 Aralık 1948’de; ırk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüleri sebebiyle ayrım gözetmeksizin herkesin doğal insan haklarına sahip olduğunu kabul eden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kabul edildi. Kabulünün 71. yılında, İnsan Hakları Gününü kutluyoruz!

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ KUTLU OLSUN
10.12.2019