ERDEM CAFE

At he Erdem cafe event attended by our third and fourth graders in primary school, our students had the opportunity to use the expressions about giving an order that they learned in the English lesson. Our students who improved their speaking skills, enjoyed their orders and had a talk. İlkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizin katıldığı Erdem Cafe etkinliğinde öğrencilerimiz, sipariş verme diyaloglarını kullanarak İngilizce dersinde öğrendikleri ifadeleri uygulama imkanı buldular. Konuşma becerilerini geliştiren öğrencilerimiz, siparişlerini keyifle yiyip sohbet ettiler.

ERDEM CAFE
ERDEM CAFE
ERDEM CAFE
ERDEM CAFE
ERDEM CAFE
ERDEM CAFE
12.02.2020