ERDEM CAFE

In the "Erdem Cafe" event organized in our school, our students had the opportunity to practice their English order-making dialogue that they had learnt before.

In the "Erdem Cafe" event organized in our school, our students had the opportunity to practice their English order-making dialogue that they had learnt before. The students who attended the event were able to confidently give their own orders in English.
Okulumuzda düzenlediğimiz “Erdem Cafe” etkinliğinde öğrencilerimiz, derste öğrendikleri İngilizce sipariş verme diyaloglarını uygulama fırsatı buldular. Etkinliğe katılan öğrenciler, büyük bir öz güvenle kendi siparişlerini İngilizce olarak verdiler.
ERDEM CAFE
ERDEM CAFE
ERDEM CAFE
ERDEM CAFE
ERDEM CAFE
15.12.2021