FİNCAN OYUNU OYNAYIN

EVDE ETKİNLİK TAVSİYELERİ

Oyunumuzda iki grup vardır. Grup üyelerinden birisi iki tane fincan alır ve fincanlardan birinin altına yüzük, bilye veya benzeri küçük bir eşya koyar, diğer grup üyesinin fincanlardan birisini seçmesimi ister. Seçtiği fincanın altında koyalan nesne çıkarsa oyuncunun grubu oyuna başlama hakkını elde eder,çıkmazsa diğer grup oyuna başlar.
Oyuna başlayacak grup oyuncularından iki kişi bütün fincanları tepsiye koyarak ters çevirir. Daha sonra tepsiyi alarak yüzüğü ve seçtiğiniz küçük bir nesneyi gizlice saklamak için başka bir odaya giderler veya tepsinin üzerini bir örtüyle kapatırlar. Bu oyunculardan biri, yüzüğü herhangi bir fincanın altına sakladıktan sonra tepsiyi grubun önünde duran bir sehpa ya da masanın üzerine koyar.
Karşı grup fincanın içine konulan nesneyi belirli kurallar çerçevesinde bulmayı amaçlar.
Oyuncu nesneyi ya ilk ya da son fincanda bulmak zorundadır. Bunun için oyuncu ilk fincanı “Bu benim” ya da “Bu boş” dedikten sonra kaldırır. “Bu benim” deyip kaldırdığı fincanın altından yüzük çıkarsa bu grup tepsideki kapalı fincan sayısı kadar puan kazanarak nesneyi saklama hakkını elde eder. Fincanın altında nesne
son dört ya da iki fincan kalıncaya kadar boş olduğunu tahmin ettiği fincanları kaldırmaya çalışır. Eğer son dört fincana sıra gelmeden nesneyi bulursa karşı grup bir puan kazanır ve nesneyi yeniden saklama hakkı elde eder.
Bu oyuncu son dört fincana kadar boş fincan kaldırırsa bu dört fincandan “İkisi bizim”, “İkisi sizin” der ve bizim dediği fincanları aynı anda kaldırır. Bu fincanların altından nesne çıkarsa nesneyi saklama hakkını kendi grubuna geçirir, fakat puan alamazlar. Bu fincanların altından nesne çıkmazsa karşı grup hem nesneyi saklama hakkını hem de bir puan kazanır. Oyun bu şekilde devam eder.
Oyunun başında belirlenen puanı toplayan veya en çok puan toplayan grup oyunu kazanmış olur. Fincan oyununda genellikle yedi fincan kullanılır.
Baskil’de ise günümüzde oynanan Yüzük oyununda üç fincanın altına şehir ismi yazılı bir kağıt koyulur. Oyuncular sırayla fincanları kaldırırlar kağıdı bulan oyunu kazanır ve kağıdı yeniden saklar.

FİNCAN OYUNU OYNAYIN
17.04.2020