İkinci Kademe Akıl-Zeka Oyunları

İkinci Kademe Akıl-Zeka Oyunları

Erdemli öğrencilerimiz Q-Bitz oyunu ile zihinsel-görsel dikkat, parça-bütün-zemin ilişkisi, kısa süreli bellek, bilgiyi kopya etme ve transfer etme becerilerini geliştirdi.

Architecto oyunu ile görsel dikkat, odaklanma- konsantrasyon bağlantısal düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirdi.

İkinci Kademe Akıl-Zeka Oyunları
İkinci Kademe Akıl-Zeka Oyunları
İkinci Kademe Akıl-Zeka Oyunları
İkinci Kademe Akıl-Zeka Oyunları
İkinci Kademe Akıl-Zeka Oyunları
İkinci Kademe Akıl-Zeka Oyunları
İkinci Kademe Akıl-Zeka Oyunları
İkinci Kademe Akıl-Zeka Oyunları
İkinci Kademe Akıl-Zeka Oyunları
İkinci Kademe Akıl-Zeka Oyunları
İkinci Kademe Akıl-Zeka Oyunları
08.11.2016