TRADITIONAL WORLD MUSIC

2nd graders learned about traditional world music and different musical instruments. Then they made a "Shaker" with their parents and tried to play them. And they also learned about traditional Turkish musical instruments.

2. sınıf öğrencilerimiz geleneksel dünya müziği ve çeşitli müzik entsrumanları hakkında bilgi edindiler. Daha sonra aileleriyle birlikte “Shaker” enstrumanı yapıp çalmaya çalıştılar. Öğrencilerimiz ayrıca geleneksel Türk müziği enstrumanlarını da öğrenip kültürümüzün dünya kültürü arasındaki yerini öğrendiler.

TRADITIONAL WORLD MUSIC
TRADITIONAL WORLD MUSIC
TRADITIONAL WORLD MUSIC
TRADITIONAL WORLD MUSIC
TRADITIONAL WORLD MUSIC
06.01.2018