Kurucudan Mesaj

Kurucudan Mesaj

Değerli Veliler, Kıymetli Eğitimciler ve Sevgili Öğrenciler,

İnsan hayatının değişmez, tartışılmaz üç temel ihtiyacı, güvenlik, sağlık ve eğitimdir.Dünyanın her yerinde güvenlik hizmetleri büyük ölçüde devletin sorumluluk ve yetki alanında olması dolayısıyla bizler bu alanı Devlete bıraktık. Sağlık alanında ise 1987 den itibaren çalışmakta değişik kurumlarda kaliteli ve başarılı hizmetlerimizi halkımızın kullanımına sunmuş bulunmaktayız.Son beş yılda ise artık eğitim alanına da girip dostlarımızı ve halkımızı Erdem markasıyla tanıştırmaya karar verdik.   Sağlık sistemine getirdiğimiz yeni görüş, duruş ve kalite anlayışını bu sefer eğitim alanına taşımak ve dostlarımızı, halkımızı okullarımızda kaliteli, başarılı, nesillerimizi gelecek yüzyıllara hazırlayacak,taşıyacak iddialı eğitim faaliyetimizle buluşturmak istedik.

Çağımızın getirdiği yeni dünya düzeni içinde kendi kimliğimizle var olmak, milletler ailesi içinde hak ettiğimiz yerde durmak, tarihi, kültürel mirasımızı asrın idrakine okutarak yeni sentezlere ulaşmak, bilgi  toplumunun gerektirdiği üretim, bölüşüm, kullanım zincirlerini sağlıklı, verimli, adaletli şekilde kurmak yeni nesillere verilecek doğru, disiplinli ve kaliteli eğitimle bire bir alâkalıdır. Yeni nesillerini iyi yetiştiren cemiyetler gelecek asırları yakalayacak, hakettiği doğru yerde bulunacak, yetiştiremeyenler ise ikinci sınıf,çalıştırılan, yönetilen, kimliksiz ve sömürülen toplumlar olacaklardır.

Bizler tarih boyunca bağımsız ve hür yaşamış Türk milleti, ilmin ve emeğin ulaşabileceği en yüksek müreffeh hayatı hak etmek için gerekli iradeyi ortaya koymuş ve gelecek asırlara emin ve gururlu adımlarla yürümekteyiz. Bu yürüyüşe Erdem gurubu olarak eğitim alanında hizmet vererek güç katmak, diğer eğitim müesseselerine örnek, yol gösterici olmak ve şanlı hizmet yürüyüşümüzü taçlandırmak maksadıyla 2015-2016 öğretim yılı itibariyle yeni okullarımızı Aziz Milletimizin hizmetine takdîm etmiş bulunuyoruz. Değerli dost ve hizmet ortaklarımızın bizleri bu yürüyüştede yalnız bırakmayacağını biliyor, her çeşit teklif, destek ve katkılarını bekliyoruz. Yeni başarı destanlarının yazılması için bütün dostlarımızı bu yapıya davet ediyor emeklerimizin milletimizin takdirine lâyık olmasını temennî ediyorum.

Hasan KÜLÜNK
Yönetim Kurulu Başkanı